သင္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျမင္႔၊ ပလပ္စတစ္ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ အလႊာထပ္အိပ္ ႏွင္႔ အလိပ္လုပ္ငန္း။                                                                                                                                                                        ထုပ္ပိုးပစၥည္းမိ်ဴးစံုကို ေခတ္မီစက္ၾကီးမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ေအာင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။
Shwe Mi Industrial Co.,Ltd
  • Rolls and Bags Package For Foodstuff & Snack
  • Rolls and Bags Package For Detergent Powder, Soap, Chemical & Phamaceutial Bags.
  • Rolls and Bags Packages For Longyi, Incense Stick & Cosmetic
  • Rolls and Bags Packages For Special Requirement (Cold Storage & Vacuum Bags)
  • စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုထည္႔ ထုပ္ပိုးအလိပ္ႏွင္႔ အိတ္မ်ား
  • ဓါတုေဗဒပစၥည္းႏွင္႔ ေဆး၀ါးသံုးပစၥည္းထည္႔ ထုပ္ပိုးအလိပ္ ႏွင္႔ အိတ္မ်ား
  • ဆပ္ျပာမႈန္႔၊ ခရင္မ္၊ ဆပ္ျပာတံုးထည္႔ ထုပ္ပိုးအလိပ္ ႏွင္႔ အိတ္မ်ား
  • လံုခ်ည္အိတ္ႏွင္႔ အထည္ခ်ဴပ္အိတ္မ်ား လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔ အလွကုန္ပစၥည္းထည္႔ ထုပ္ပိုးအလိပ္ ႏွင္႔ အိတ္မ်ား
  • သင္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သင္႔ လုိအပ္ခ်က္အတုိင္း အမွန္ကန္ဆံုး ႏွင္႔ စိတ္တုိင္းအက်ဆံုး ပံုႏွိပ္ေပးေနပါၿပီ။
SeeMore>>
Prologue,

“No Organization exists without Customers”, as the saying goes, Shwe Mi Industrial Co., Ltd, giving full attention to every single feedbacks from Consumers & Entrepreneurs of Soft Packaging Industry and attempting all the time to upgrade the product quality better & better, so on......


SeeMore>>
Company Profile

Shwe Mi Industrial Co., Ltd. was established on the eighth day of Arpil,1997 as 100 % local owned, manufacturing company in accord with the company Registration No.45/1997-1998 under Myanmar Companies Act (1914) with permission from the Ministry of National Planning and Economic Development.


SeeMore>>
OFFICE ADDRESS

No.49/50, Bahosi Complex, Lanmadaw Tsp., Yangon.
Tel : (95-1) 227624, 09-8650437, 09-73250471, 09-73250472, 09-5135875
Fax : (95-1) 226699
Email : shwemim@yangon.net.mm
           shwemimarketing@gmail.com
FACTORY
No.49, Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Hlaing Thar Yar Industrial Zone(1), Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 684116, 682201, 682149